RB 20/2017K Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 dotycząca nazwy tego podmiotu

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że prawidłowa nazwa  podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 obejmującego okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 wybranego przez  Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 maja 2017 r. brzmi Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.  

Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 12.05.2017r. pozostają bez zmian.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!