RB 22/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 24/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 30.05.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt nieodnawialny („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/315/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Aneks zmienia kwoty następujących zabezpieczeń kredytu:

– zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Suwary S.A., o wartości netto nie niższej niż 8.000.000,00 PLN

–  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych w kwocie ubezpieczenia nie niższej  niż 8.000.000,00 PLN

– zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w zakładzie w Ksawerowie, stanowiących własność Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż 7.000.000,00 PLN

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 7.000.000,00 PLN       

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!