RB 25/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2017, 22/2017 oraz 23/2017 z dnia 30.05.2017r.,  dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 19.06.2017r. Spółka powzięła informację o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy obejmuje mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary Tech Sp. z o.o., spółki zależnej Suwary S.A. którego wartość bilansowa na dzień 28.02.2017 roku wynosi 9,6 tys. PLN.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!