RB 24/2017K Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w przedmiocie postanowienia o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 19.06.2017r.,  prostujemy oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą wartości zastawu rejestrowego obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary S.A.

W raporcie omyłkowo wskazano błędną wartość zastawu rejestrowego obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary S.A. w kwocie 8,5 tys. PLN.

Prawidłowa wartość bilansowa zastawu rejestrowego obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary S.A. na dzień 28.02.2017 roku wynosi 8,5 mln. PLN

Szybki kontakt!
+
Wyślij!