RB 28/2017 Sprostowanie informacji na temat ilości posiadanych akcji

Zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym 28.06.2017r. oświadczeniem pana Petre Manzelov członka Rady Nadzorczej Suwary S.A., (oświadczenie w załączeniu), przekazanym Spółce na jej prośbę w celu zamieszczenia w raporcie półrocznym Suwary S.A. ilości posiadanych akcji przez członka Rady Nadzorczej i usunięcia wątpliwości dotyczących ilości akcji posiadanych przez podmioty powiązane z panem Petre Manzelov (stanowiące Porozumienie), Zarząd Suwary S.A. prostuje informacje o ilości posiadanych akcji Suwary S.A. przez podmioty z powiązane z członkiem Rady Nadzorczej, panem Petre Manzelov  zamieszczone w następujących raportach okresowych:

– skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego  2014/2015 z dnia 27.11.2015 – Porozumienie posiadało 967.452 akcje Suwary S.A. stanowiących łącznie 20,96% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w pozostałych informacjach do raportu kwartalnego  967.816 akcji stanowiących łącznie 20,97% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014/2015 z dnia 27.01.2016r.  – Porozumienie posiadało 967.452 akcje Suwary S.A. stanowiących łącznie 20,96% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w sprawozdaniach zarządu odpowiednio jednostkowym i skonsolidowanym – 967.816 akcji stanowiących łącznie 20,97% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2015/2016  z dnia 12.02.2016, korekta z dnia 07.04.2016 – Porozumienie posiadało 967.452 akcje Suwary S.A. stanowiących łącznie 20,96% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w pozostałych informacjach do raportu kwartalnego 967.816 akcji stanowiących łącznie 20,97% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 z dnia 31.05.2016  – Porozumienie posiadało 998.152 akcji Suwary SA stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , a nie jak podano w sprawozdaniu zarządu   998.516 akcji stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał roku obrotowego 2015/2016 z dnia 12.08.2016 – Porozumienie posiadało 998.152 akcji Suwary S.A. stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w pozostałych informacjach do raportu kwartalnego 1.029.216 akcji stanowiących łącznie 22,30% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015/2016 z dnia 31.01.2017 – Porozumienie posiadało 998.152 akcji Suwary S.A. stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w sprawozdaniach zarządu odpowiednio jednostkowym i skonsolidowanym 998.516 akcji stanowiących łącznie 21,64% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

– skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2016/2017 z dnia 01.03.2017 – Porozumienie posiadało 998.152 akcji Suwary S.A. stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a nie jak podano w pozostałych informacjach do raportu kwartalnego 998.516 akcji stanowiących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Oświadczenie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!