RB 32/2017 Zawiadomienie o wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia  nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas przez Suwary S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym 07.07.2017r. powziął informację  o wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek:

  1. Hipoteka umowna łączna na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. do kwoty 60.750.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność Suwary S.A. w następujących księgach wieczystych:

LD1P/00005744/9,

LD1P/00004575/6,

LD1P/00004789/9,

LD1P/00036580/7,

LD1P/00006014/0,

LD1P/00000152/7,

LD1P/00004656/8,

LD1P/00012098/7,

LD1P/00000779/8,

LD1P/00004837/1

  1. Hipoteka umowna łączna na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. do kwoty 33.750.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność Suwary Tech Sp. z o.o.  w następujących księgach wieczystych:

LD1P/00051262/3

LD1P/00040313/6 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!