RB 35/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 or 31/2017 z dnia 04.07.2017r.,  dotyczących aneksów do umów kredytowych nr WAR/3060/16/317/CB oraz WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 24.07.2017r. Spółka powzięła informację o postanowieniu  o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy, zgodnie z otrzymanym postanowieniem, obejmuje „inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny” przedsiębiorstwa Kartpol Group Sp. z o.o., spółki zależnej Suwary S.A. którego wartość bilansowa na dzień 31.03.2017 roku wynosi 2 mln. PLN.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!