RB 39/2017 Podpisanie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany przez Suwary Tech Sp. z o.o. , spółkę zależną Emitenta, aneks do istotnej umowy z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (RB 33/2014 z dnia 02.12.2014r.).

Aneks przedłuża obowiązywanie umowy do dnia 31.12.2017r.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość aneksu wyniesie 0,85 mln PLN.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!