RB 40/2017 Informacja poufna w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r oraz 19/2016 z dnia 26.09.2016r. Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 06.09.2017r. zapadło orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniające złożoną przez Suwary S.A. skargę od decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydanej 22.06.2016r. Na mocy tego orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił przedmiotową decyzję Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz poprzedzającą ją decyzję  Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30.07.2015r. ustalającą zobowiązanie  Spółki w wysokości  720 tys. PLN za niedotrzymanie terminu przekazania środków na rachunek PFRON.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!