Procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy, rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych w Spółce Akcyjnej Suwary S.A.

Procedura

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!