RB 5/2018 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.03.2018 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 28.03.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 16 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 12 marca 2018 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Protokół ZWZA 2018

Szybki kontakt!
+
Wyślij!