RB 6/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.03.2018 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2018 roku. 
Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów 

Wentworth Tech Sp. z o.o. / 2.720.730 / 67,30/ 58,95

Maria Rascheva /891.816/22,06/ 19,32

Amhil Europa Sp. z o.o. / 299.445 / 7,41 /6,49

Szybki kontakt!
+
Wyślij!