RB 10/2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Suwary S.A.  informuje, iż w dniu 26.04.2018 r. została zawarta z ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, umowa sprzedaży, nieruchomości położonych w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste BY1B/00069284/2, BY1B/00067366/7, BY1B/00103471/1, za łączną cenę nie wyższą niż 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych). Umowa jest następstwem skorzystania z prawa opcji zakupu nieruchomości wynikającej z umowy leasingu. Wartość nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawców, które zostały sporządzone w dniu 29.10.2016 r. wynoszą łącznie 4.408.000,00 zł.

Na zawarcie umowy Spółka uzyskała zgodę Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.03.2018 r. o czym informowała w raporcie bieżącym nr RB 5/2018 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!