RB 14/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.)  informuje, że w dniu dzisiejszym (07.08.2018r.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Suwary Tech Sp. z o.o., spółki zależnej Suwary S.A., podjęło uchwałę o kolejnym zwrocie części dopłat do kapitału.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zwrocie dopłaty w wysokości 2.000.000,00 PLN.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!