RB 18/2018K Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

W raporcie omyłkowo wskazano błędny identyfikator roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 01.10.2018 do 30.09.2019 przy wskazaniu daty publikacji raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.


Prawidłowa zapis powinien mieć brzemiennie:
29.08.2018– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019

Pozostałe informacje zawarte w raporcie 18/2018 z dnia 31.10.2018r. pozostają bez zmian.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!