RB 17/2018 Informacja poufna dotycząca decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r, 19/2016 z dnia 26.09.2016r. oraz 40/2017 z dnia 06.09.2017 roku Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 26.10.2018r. do Spółki wpłynęła pismo dotyczące decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotowa decyzja została wydana w wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2017 o treści którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2017, i określa wysokość zobowiązania Spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 2013/08 w związku z niedotrzymaniem terminu do przekazania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rachunek bankowy funduszu w wysokości 183.866,00 zł. Od niniejszej decyzji Spółce przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!