RB 19/2018 Zwrot środków przez PFRON

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r oraz 19/2016 z dnia 26.09.2016r oraz 40/2017 z dnia 06.09.2017r. oraz 17/2018 z dnia 26.10.2018r. Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 28.11.2018r. otrzymała kwotę 673.927 PLN która stanowi zwrot wpłaconych środków w związku z wyrokiem wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylającym decyzję Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydaną 22.06.2016r. oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30.07.2015r. Przedmiotowy zwrot nie obejmuje kwoty 183.666 PLN za niedotrzymanie terminu przekazania środków na rachunek PFRON z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie której Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydał nową decyzji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 17/2018 z dnia 26.10.2018r., a od której to decyzji Spółka złożyła odwołanie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!