RB 1/2019 Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunkach bieżących

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr:

  • 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.)

z dnia 12.12.2016r.

  • oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016r.
  • oraz 48/2017 z dnia 07.12.2017
  • oraz 3/2018 z dnia 15.02.2018
  • oraz 21/2018 z dnia 07.12.2018

W dniu dzisiejszym 03.01.2019r. podpisany zostały aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Aneks do w/w umowy zmienia

– okres udostępnienia kredytu wynikający z  umowy  do dnia 31 stycznia 2020r.

– łączną kwotę umowy do kwoty 10.000.000 ( słownie dziesięć milionów ) złotych.

– wysokość poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez WENTWORTH TECH Sp. z o.o. do kwoty 15.000.000 ( słownie piętnaście milionów ) złotych.

– wysokość poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez AMHIL EUROPA Sp. z o.o. do kwoty 15.000.000 ( słownie piętnaście milionów ) złotych.

Koszt udzielanie finansowania nie uległ zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!