RB 2/2019 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr:

  • 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.)  
  • 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.)  

z dnia 12.12.2016r.

oraz

  • 26/2016K i 27/2016K  z dnia 19.12.2016r.
  • 48/2018 z dnia 17.12.2017r.
  • 21/2018 z dnia 07.12.2018

w dniu dzisiejszym 03.01.2019r. podpisane zostały aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”):

  • w PLN o nr WAR/3060/16/317/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 
  • w EURO o nr WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Aneksy do w/w umów zmieniają okres udostępnienia kredytów wynikających z poszczególnych umów  do dnia 31 stycznia 2020r.

Koszty finansowania nie uległy zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!