RB 4/2019 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 marca 2019 roku na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie walne zgromadzenie za 2018

Projekty uchwał ZWZA za 2018

Szybki kontakt!
+
Wyślij!