RB 6/2019 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 26 marca 2019 r., wpłynęło od akcjonariusza Spółki, Pani Marii Rascheva (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 27 marca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie Panów Raimondo Eggink i Petre Manzelov na Członków Rady Nadzorczej.

Curriculum Vitae oraz oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, przesłane przez Akcjonariusza, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Petre Manzelov CV

Petre Manzelov oświadczenie

Raimondo Eggink CV

Raimondo Eggink oświadczenie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!