RB 10/2019 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd „SUWARY” S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:
Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej

Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej

 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wraz z oświadczeniami, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Paweł Powada CV i oświadczenie

Raimondo Eggink CV oświadczenie

Petre Manzelov CV oświadczenie

Jeffrey Barclay CV i oświadczenie

Richard Babington CV i oświadczenie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!