RB 13/2019 Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu z dnia 17 czerwca 2019 r. nr 12/2019, informuje iż w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 2 lipca 2019 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 663/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLSUWAR00014 od dnia 2 lipca 2019 roku.
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. weszła w życie w dniu 2 lipca 2019 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!