RB 18/2019 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 04.09.2019r. została podpisana z   Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Kupujący), istotna umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie  i dostawa opakowań do zakładów produkcyjnych Kupującego.

Umowa zawarta została na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość umowy osiągnie  wielkość co najmniej 5 mln PLN.
Umowa nie zawiera kar umownych, które mogą przekroczyć 10% jej wartości.

Ogólne warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!