RB 27/2019 Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zarząd Suwary SA informuje, że  nastąpiło incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 ładu korporacyjnego określonej w Dobrych Praktykach Spółek  Notowanych na GPW 2016, poprzez brak opinii Rady Nadzorczej do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2019 r.

Niezastosowanie zasady miało charakter incydentalny. W przyszłości Spółka zobowiązuje się  ściśle przestrzegać tej zasady.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!