RB 24/2019 Jednostronne podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 13.12.2019r. została podpisana jednostronnie  przez spółkę  SUWARY SA (Sprzedający)  z   ARJO Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Komornikach  istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Bydgoszcz  półproduktów do produktów wytwarzanych przez Arjo Polska sp. z o.o. w segmencie medycznym. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna roczna wartość sprzedaży  osiągnie  wielkość  powyżej 5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć  5% jej wartości.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów

Szybki kontakt!
+
Wyślij!