RB_4_2020 Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019

Zarząd Suwary SA w Pabianicach  informuje o znaczącej różnicy między oczekiwanym wynikiem czwartego  kwartału roku budżetowego 2018/2019 w porównaniu do lat poprzednich . Przyczyną jest załamanie sprzedaży w jednym z zakładów oraz spodziewane znaczące rezerwy i korekty rekomendowane przez audytora obciążające  wynik wyżej wymienionego  roku, co spowoduje, że szacowana strata za czwarty kwartał 2018/2019 będzie 250% wyższa niż w roku poprzednim.

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Szybki kontakt!
+
Wyślij!