RB 2/2020 powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr 1/2020 o powołaniu Pana Waltera Tymona Kuskowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Suwary S.A. oraz uchwałę nr 2/2020 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Szybki kontakt!
+
Wyślij!