RB 3/2020 w sprawie otrzymania informacji o planowanym przesunięciu terminu wydania raportu biegłego rewidenta do sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz do sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018/2019.

Zarząd SUWARY  S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2020 r. otrzymał od biegłego rewidenta informację, iż przesuwa termin wydania raportu do sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdania z działalności za rok 2018/2019 na dzień 7 lutego 2020 r. Jednocześnie Zarząd potwierdza, że Spółka opublikuje roczne sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane oraz sprawozdanie z działalności za rok 2018/2019 bez raportu biegłego  zgodnie z obowiązkowym terminem tj. dnia 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Szybki kontakt!
+
Wyślij!