RB 5/2020 Zawieszenie notowań Emitenta

Zarząd Suwary SA z siedzibą w Pabianicach w nawiązaniu do raportu rocznego R_2019 i RS_2019 z dnia 31 stycznia 2020 r. informuje, iż w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi , w dniu dzisiejszym tj. 3 lutego 2020r.  otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 76/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku Giełdy papierów  Wartościowych akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLSUWAR00014 od dnia 3 lutego 2020r. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie w dniu 3 lutego 2020r.

Podstawa prawna art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!