RB 11/2020 Anulowanie ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Suwary SA („Spółka”) informuje, iż anuluje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 marca 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał z przyczyn formalnych. Nowe ogłoszenie zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym

Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!