RB 12/2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje treść nowego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

 Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Szybki kontakt!
+
Wyślij!