RB 20/2020 Szacunkowe dane finansowe

Zarząd SUWARY  S.A. z siedzibą w Pabianicach „ Emitent „  informuje, że na podstawie danych za  5 miesięcy  obecnego roku obrotowego oraz  wstępnych szacunków za marzec 2020 wynik finansowy Grupy Kapitałowej Suwary będzie znacząco odbiegał od porównywalnych danych za analogiczny okres roku ubiegłego.

Wynik netto Grupy Kapitałowej Suwary za pierwsze pięć miesięcy roku obrotowego 2019_2020 roku jest wyższy o  160% w porównaniu do analogicznego okresu 2018_2019 roku. Wpływ na ukształtowanie się wyniku za wskazany okres  miał niższy, zoptymalizowany koszt własny sprzedaży oraz większa sprzedaż w zyskownych segmentach. Przewidywane wyniki na koniec marca 2020 r.  Grupy Kapitałowej Suwary pozwalają sądzić, że tendencja wzrostowa utrzyma się na podobnym poziomie. We wspomnianym okresie 5 miesięcy nie miało miejsce odwrócenie rezerw zawiązanych na koniec zeszłego roku budżetowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Szybki kontakt!
+
Wyślij!