Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 28 maja 2020 godz. 12:00

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

 Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
A2.097.7602.097.760
B2.097.7602.097.760
C419 550419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Wzór pełnomocnictwa

Wzór instrukcji do głosowania

Załaczniki 

 

Kontakt dla akcjonariuszy:


Pełnomocnik Spółki, nr tel. 698 633 565  e-mail: wza@suwary.com.pl

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!