RB 33/2020 Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 roku podjęła uchwałę nr 19  w sprawie powołania do składu Zarządu Członka  Zarządu Pana Arkadiusza Wołosa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

Szybki kontakt!
+
Wyślij!