RB 34/2020 Sprostowanie do raportu bieżącego RB_ 32_2020 i RB-W_33_2020

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym prostuje informacje zawarte w RB_32_2020 z dnia 01.07.2020 r. i RB-W_33_2020 z dnia 01.07.2020 r. w ten sposób, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 roku podjęła uchwałę nr 18  w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika oraz uchwałę nr 19 w sprawie powołania do Zarządu Spółki Członka Zarządu Arkadiusza Wołosa w trybie obiegowym, a nie na posiedzeniu jak błędnie opublikowano.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!