RB 38/2020 Podpisanie porozumienia przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w sprawie rozwiązania znaczącej umowy sprzedaży opakowań z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zarząd Suwary  S.A. ( Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer  RB_37_2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. informuje, że Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o.  z siedzibą w Wołominie otrzymał w dniu dzisiejszym jednostronnie podpisane porozumienie  w sprawie  rozwiązania umowy zakupu opakowań  z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawartej z  Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ze skutkiem na dzień 10 kwietnia 2020 r.  Zarząd Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie w imieniu spółki również podpisał przedmiotowe porozumienie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!