RB 43/2020 Podpisanie przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów kredytowych z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd Suwary S.A. „Emitent”_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr:

26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) 

27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) 

z dnia 12.12.2016 r. oraz

26/2016K i 27/2016K  z dnia 19.12.2016 r.

48/2017 z dnia 07.12.2017 r.

21/2018 z dnia 07.12.2018 r.

2/2019 z dnia 03.01.2019 r.

w dniu dzisiejszym 11.12.2020 r. podpisane zostały aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”):

w PLN o nr WAR/3060/16/317/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

w EURO o nr WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Aneksy do w/w umów zmieniają okres udostępnienia kredytów wynikających z poszczególnych umów  do dnia 4 października 2021 r.

Koszty finansowania nie uległy zmianie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!