Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.03.2021 r.

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 marca 2021 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

 Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
A2.097.7602.097.760
B2.097.7602.097.760
C419 550419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 29.03.2021 r.

Projekty uchwał na ZWZA na 29.03.2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A. za 2019_2020 r.

Aktualizacja projektów uchwał wraz z nowym brzmieniem Statutu

Wzór pełnomocnictwa

Instrukcja dla pełnomocnika

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!