RB 9/2021 Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na realizację projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opakowania do silikonów i klei oraz innych mas budowlanych Kartpol Group sp. z o.o. inwestuje w nowe linie produkcyjne, które zwiększą moce przerobowe od 15% do 20%. Wspomniany projekt będzie zrealizowany w latach 2021/2022. Całkowity szacowany koszt inwestycji wynosi 9.500.000,00 zł ( słownie : dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych ). Decyzja została poprzedzona analizą biznesową i finansową inwestycji. Inwestycja dokonana przez Kartpol Group sp. z o.o. zostanie częściowo sfinansowana leasingiem.

Podstawa prawna art.17 ust.1 rozporządzenia MAR

Szybki kontakt!
+
Wyślij!