RB 14/2021 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary  za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe:

Przychody za sprzedaży: 151 985,74 mln zł

Zysk  brutto ze sprzedaży: 31 999,24 mln zł

Zysk netto : 15 301,28 mln zł

EBITDA: 23.637,75 mln zł

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.  Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r., którego publikację zaplanowano na 31 sierpnia  2021 r.

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!