RB 15/2021 Korekta raportu bieżącego RB_14_2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”, „Emitent”) w dniu dzisiejszym raportem bieżącym RB_14_2021 przekazał wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary  za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r. W raporcie tym błędnie podano jednostkę wartości w „ mln zł „, zamiast w „tyś. zł” oraz uzupełniono raport o porównywalne dane finansowe za ten sam okres roku poprzedniego.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe (w tyś. zł):

Przychody netto za sprzedaży: 151.985

Zysk  brutto ze sprzedaży: 31.999

Zysk netto: 15.301

EBITDA: 23.637

Porównywalne, dane skonsolidowane za III kwartały  poprzedniego roku obrotowego wynoszą (w tys. zł.):

Przychody netto za sprzedaży: 118.382

Zysk  brutto ze sprzedaży: 30.350

Zysk netto: 12.723

EBITDA: 22.929

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.  Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r., którego publikację zaplanowano na 31 sierpnia  2021 r.

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!