RB 21/2021 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Suwary S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22.10.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora dla całej Grupy Kapitałowej lub jednego z obszarów jej działalności, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, zmiana struktury Emitenta, akwizycje komplementarnych biznesów na rynkach, gdzie obecna jest Grupa Kapitałowa Emitenta lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta z poszanowaniem interesu wszystkich akcjonariuszy Emitenta.

Zarząd Emitenta dokona wyboru doradcy transakcyjnego do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych. Powołanie doradcy ma na celu zapewnienie Emitentowi wsparcia w procesie rzetelnego przeglądu wszystkich opcji strategicznych, mając na uwadze interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej

Szybki kontakt!
+
Wyślij!