RB 22/2021 Dostosowanie Polityki Dywidendowej Suwary S.A. do obowiązującego Statutu Spółki.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Spółka , Emitent ) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe (w tyś. zł):

Przychody netto za sprzedaży: 208.262

Zysk  brutto ze sprzedaży: 37.403

Zysk netto: 22.869

EBITDA: 33.523

Porównywalne, roczne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni roku obrotowy (w tys. zł.):

Przychody netto za sprzedaży: 166.018

Zysk  brutto ze sprzedaży: 43.545

Zysk netto: 17.115

EBITDA: 29.948

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.  Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 28 stycznia  2022 r.

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Spółka , Emitent ) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe (w tyś. zł):

Przychody netto za sprzedaży: 208.262

Zysk  brutto ze sprzedaży: 37.403

Zysk netto: 22.869

EBITDA: 33.523

Porównywalne, roczne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni roku obrotowy (w tys. zł.):

Przychody netto za sprzedaży: 166.018

Zysk  brutto ze sprzedaży: 43.545

Zysk netto: 17.115

EBITDA: 29.948

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.  Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 28 stycznia  2022 r.

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

01.12.2021 r.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!