RB 23/2021 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2021 r.

Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( dalej „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 r. otrzymał od Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Petre Manzelov , członkiem Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o zbyciu akcji Spółki. Powiadomienie sporządzone zostało na podstawie art.19 ust. 1 MAR.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: art. 19 ust.3 MAR

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!