2015 Społeczna odpowiedzialność biznesu Suwary S.A.

Spółka realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, która jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem.

Suwary S.A. przykłada dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów etycznych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz do rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 Obszary społecznej odpowiedzialności Spółki:

  • odpowiedzialność społeczna  – Suwary S.A. jest Spółką zaangażowaną w udział w akcjach lokalnej społeczności. Emitent wspiera głównie inicjatywy związane z aktywacją sportową młodzieży oraz inicjatywy związane z pomocą dla osób niepełnosprawnych. W miejscu pracy Spółka pracuje nad ciągłą poprawą satysfakcji pracowników, poprawą poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz inicjuje działania w zakresie ich rozwoju
  • odpowiedzialność środowiskowa – Priorytetowym celem Suwary S.A. jest wydajne wykorzystywanie zasobów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów. Założenia te są realizowane poprzez ciągłe  usprawnienie procesów technologicznych mających na celu prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska
  • odpowiedzialność biznesowa – Działania Suwary S.A. realizowane są z myślą o skutecznym spełnianiu oczekiwań i potrzeb Klientów Spółki. Dotyczy to realizowanych nowych inwestycji oraz wszystkich działań kontynuowanych przez Spółkę. Suwary S.A. przywiązuje dużą wagę  do jakości obsługi i satysfakcji Klientów.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!