Inwestycje za 20 mln zł

pytania do… Waltera Kuskowskiego, prezesa i największego akcjonariusza firmy Suwary

Suwary znane są z produkcji trójkątów ostrzegawczych do samochodów. Ale stawiacie na inny segment?

Naszym podstawowym biznesem jest i będzie produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Ze sprzedaży trójkątów uzyskujemy zaledwie 10 proc. przychodów. Z tej działalności nie zamierzamy się wycofywać, ale ze względu na dużą konkurencję m.in. chińskich producentów nie planujemy tu dużych inwestycji.

Jak zatem chcecie się rozwijać?

Przede wszystkim chcemy zwiększyć nasz udział w ciągle rosnącym rynku opakowań w Polsce. Rynek zwiększa się o około 5 proc. rocznie. Jeszcze większy wzrost, czyli około 10 proc., dotyczy opakowań specjalistycznych wymagających zastosowania zaawansowanych technologii, którymi Suwary i Wentworth dysponują. Poza tym w Polsce nasycenie rynku opakowaniami z tworzyw sztucznych ciągle jest dużo niższe niż w Europie Zachodniej, co daje szanse na dynamiczny rozwój.

Jak chcecie zwiększać udział w rynku – poprzez większą produkcję, inwestycje czy też przejęcia?

Zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i dzięki przejęciom. W ciągu pięciu lat planujemy wydać na rozbudowę naszych mocy wytwórczych ponad 20 mln zł. Wszystkie inwestycje będą zlokalizowane w Polsce, bo stąd możemy dostarczać nasze wyroby na najważniejsze rynki europejskie, gdzie realizujemy wyższe marże. Dziś z eksportu uzyskujemy około 12 proc. wszystkich wpływów. W ciągu dwóch lat chcielibyśmy znacząco zwiększyć ten udział.

Kiedy planujecie kolejne przejęcia?

Niedawno przejęliśmy Kartpol, który jest jednym z czterech największych w Europie producentów opakowań do silikonu dla branży budowlanej. Do jego dużych odbiorców należą m.in. Henkel i Selena. Suwary kupiły 80 proc. udziałów Kartpolu za 20 mln zł. Nabyliśmy też aktywa produkcyjne Unipetu, a dokładniej maszyny, urządzenia i formy do produkcji butelek PET. Kolejne akwizycje mogą nastąpić już w przyszłym roku.

W jaki sposób będziecie finansować inwestycje i przejęcia?

Głównie ze środków własnych oraz kredytów bankowych. W dalszej kolejności pomyślimy o ewentualnej emisji akcji, ale dziś nie mamy w tym zakresie żadnych planów.

Rok temu mówiło się o połączeniu Suwar z pana kanadyjską firmą Wentworth. Czy taki scenariusz będzie realizowany?

Obecnie Suwary i Wentworth są oddzielnymi spółkami. W najbliższym czasie nie zamierzam ich łączyć, ale planuję obydwie dynamicznie rozwijać jako samodzielne organizacje. W przyszłości nie wykluczam jednak połączenia tych spółek, choć już dziś wykorzystujemy wiele efektów synergii, m.in. w zakresie zarządzania i przy zakupach surowców.

Suwary i Wentworth będą konkurować między sobą?

Nie, gdyż działają w innych segmentach rynku. Co więcej, w niektórych obszarach się uzupełniają.

Jakie plany wobec Suwar ma pan jako akcjonariusz tej spółki?

Nasze inwestycje mają zawsze charakter długoterminowy. Dziś Suwary są stosunkowo małą spółką, ale docelowo chciałbym, aby przeszły podobną drogę jak Wentworth. Ta spółka w latach 90. była małym przedsiębiorstwem, a dziś działa na całym świecie. Mamy 13 zakładów produkcyjnych w takich państwach jak Kanada, Polska, USA i Niemcy oraz sieć sprzedaży w Anglii, Chinach i Argentynie. Rocznie Wentworth wypracowuje około 450 mln zł przychodów. Tę samą sprawdzoną strategię szybkiego wzrostu będziemy realizowali w Suwarach.

Jakie wyniki finansowe osiągną w tym roku Suwary?

Prognoz nie podawaliśmy, ale mogę powiedzieć, że wyniki będą dużo lepsze niż dotychczas osiągane chociażby z tego względu, że przejęliśmy Kartpol oraz część produkcji Unipetu (w ubiegłym roku spółka wypracowała 42,4 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto – red.). Dodatni wpływ akwizycji na nasze przychody będzie w pełni widoczny w czwartym kwartale. W kolejnych latach planujemy dalszy ich dynamiczny wzrost.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!