Suwary: Czterokrotny wzrost

Najpóźniej w 2016 r. Suwary zamierzają wypracować czterokrotnie większy wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) niż w 2009 r. To oznacza, że powinien wynieść około 28 mln zł. – Wcześniej, bo już w 2012 r., chcielibyśmy podwoić wynik EBITDA.

Taki rezultat powinna dać m.in. restrukturyzacja grupy i konsolidacja branży – mówi Walter Kuskowski, prezes i 66-proc. akcjonariusz Suwar.

Jednym z kluczowych elementów strategii zarządu Suwar jest też rozwój organiczny. W tym obszarze firma chce się skupić m.in. na zwiększaniu produkcji i sprzedaży wyrobów wysokomarżowych, takich jak opakowania dla branży motoryzacyjnej, budownictwa i przemysłu spożywczego oraz opakowania specjalistyczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Spółka zamierza wybudować nowy zakład produkujący opakowania w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W latach 2011–2014 zainwestuje w niego 22,4 mln zł, a w latach 2014–2016 ponad 11 mln zł. Produkcja z pierwszej linii powinna ruszyć w czwartym kwartale przyszłego roku.

Rozwój organiczny Suwar będzie się również odbywał poprzez zastosowanie zaawansowanych technologicznie urządzeń oraz dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Łączne wydatki związane z rozwojem organicznym grupy do 2016 r. prezes Kuskowski szacuje na około 40 mln zł.

– W ciągu trzech lat chcemy przeprowadzić jedną lub dwie akwizycje firm z branży opakowań z tworzyw sztucznych. Na zakup jednego podmiotu możemy wydać 20–25 mln zł – twierdzi Kuskowski. Dodaje, że będzie to raczej polska firma, gdyż krajowy rynek jest jednym z najbardziej perspektywicznych w Europie i daje spółce szanse na uzyskanie najlepszych efektów synergii.

Zarząd nie martwi się o popyt na wyroby grupy, gdyż obecnie w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zużywa się o połowę mniej opakowań niż w Europie Zachodniej i tylko 1/3 tego co w USA. Suwary, dzięki posiadanym technologiom, są też w stanie wytwarzać je taniej od konkurencji.

Realizowana strategia będzie finansowana ze środków własnych, kredytów i dotacji unijnych. Zarząd może również pozyskać pieniądze z rynku. – Nie wykluczamy emisji akcji, chociaż na razie nie mamy w tym zakresie sprecyzowanych planów. Publiczną ofertę przeprowadzimy jednak wówczas, gdy na realizację strategii zabraknie nam środków własnych i kredytów lub pojawi się możliwość dokonania dużego przejęcia – informuje Kuskowski.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!