RB 6/2022 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku do Spółki wpłynęło od Wentworth Tech  sp. z o.o. z siedzibą Poniatowej jako akcjonariusza Spółki zgłoszenie kandydatur Pana Pawła Powady, Pana Jeffrey Barclay oraz Pana Richard Babington na członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniami oraz życiorysami.

Kandydatury zostały zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 marca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zgłoszenie, oświadczenia oraz życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgłoszenie

Oświadczenie i życiorys Paweł Powada

Oświadczenie i życiorys Jeffrey Barclay 

Oświadczenie i życiorys Richard Babington

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!