RB 7/2022 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej niniejszym informuje, że w dniu 28 marca 2022 roku do Spółki wpłynęło od Pani Marii Rascheva jako akcjonariusza Spółki zgłoszenie kandydatur Pana Raimondo Egginka i Pana Petre Manzelova na członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniami oraz życiorysami.

Kandydatury zostały zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 marca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Oświadczenia wraz życiorysymi kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Oświadczenie i życiorys Raimondo Egginka

Oświadczenie i życiorys Petre Manzelova

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!